Ängshyddan bedriver förskoleverksamhet för barn upp till fem år av hög kvalitet. Vi strävar efter att ha ungefär lika många barn ur varje årskull och en jämn fördelning mellan flickor och pojkar. En stor del av barnens verksamhet är gemensam. På så sätt kan de yngre barnen lära av de äldre.

Varje dag arbetar vi med att uppfylla målen i  läroplanen för förskolan. Barnen får utvecklas i en trygg miljö i liten barngrupp tillsammans med våra erfarna och engagerade pedagoger. De är utbildade inom bland annat barnyoga, EQ-dockorna Friendy, positiv inlärning samt Mulle och Knytte genom Friluftsfrämjandet.

Genom föräldrakooperativet arbetar vi aktivt, tillsammans med barn och föräldrar med hållbar utveckling. Ängshyddan är en av de förskolor i kommunen som fått utmärkelsen Grön Flagg.  Varje dag lagar kocken frukost och lunch med ekologiska varor till barn och pedagoger.

logga