Dags att välja förskola?
Vi erbjuder ditt barn en trygg och inspirerande miljö i en liten barngrupp. Här får barnen leka och lära tillsammans med våra erfarna och omtänksamma pedagoger. Miljötänk i lekande och lärande såväl som måltider lagade från grunden på ekologiska råvaror.

Och du, du kan känna dig trygg när du lämnar ditt barn på Ängshyddans Förskola.

Ansök om plats:  

Namn på Föräldrar/Vårdnadshavare

Din e-post

Telefon kvällstid

Namn på barn/barnen som ni söker plats för

Uppskattad vistelsetid på förskolan

Eventuell övrig information som ni känner är viktig

  Målsättningen är att barngruppen skall innehålla både pojkar och flickor i alla åldrar. Ängshyddans förskola tillämpar inget vanligt kösystem utan anpassar antagning utifrån hur barngruppen ser ut. Har du frågor om ansökan är du välkommen att kontakta antagningsgruppen.