Förälder

Att ha sitt barn på Ängshyddan innebär att man får möjlighet att vara delaktig på ett helt annat sätt som förälder än inom andra 2015 04 24_4169förskolealternativ. Personalen och föräldrarna är ett samspelt team som tillsammans verkar för det allra bästa för barnen.

En dag i månaden har varje familj ansvar för att förbereda och tillaga dagens måltider.  Maten tillagas från grunden utifrån förberedda recept och familjens barn har ansvar för att duka och bjuda de andra barnen till bords, vilket är högt uppskattade uppgifter. Kockdagarna ger en unik inblick och upplevelse av den dagliga verksamheten och ett konkret sätt att vara delaktig i barnets vardag på förskolan.

Att vara medlem i ett föräldrakooperativ innebär att vara ansvarig för verksamheten. Det är medlemmarna som anställer personal, sätter budget för verksamheten och driver verksamheten, genom olika ansvarsgrupper. En styrelse väljs på årsmötet för att styra verksamheten under året.

 

Barn

Barnen äter i lugn och ro i små grupper tillsammans med personalen. Det är viktigt att alla barn kan äta i sin egen takt och att de får i sig den mat de behöver.  Förutom en trygg pedagogisk verksamhet vill vi kunna erbjuda barnen god och ekologisk lagad mat från grunden.

Genom att alla lär känna varandra skapas ett värdefullt nätverk som utgör grunden i ett samhälle. Man kommer att känna alla barnen på Ängshyddan och deras föräldrar. Det är det nätverket som är barnens framtid!

IMG_7555