Håll Sverige Rents  Grön Flagg är den svenska delen av Eco-Schools som drivs av Foundation for Environmental Education (FEE). I Sverige har Grön Flagg funnits sedan 1996. Idag deltar närmare 60 länder i hela världen i Eco-Schools och fler länder tillkommer varje år. Nätverket omfattar miljontals pedagoger, barn och ungdomar.

Grön Flagg är en certifiering och framförallt ett verktyg som Ängshyddans Förskola använder sig av  för att bidra till ett mer aktivt och långsiktigt arbete med hållbar utveckling. Hos Grön Flagg finns inspiration och kunskap att hämta till den dagliga verksamheten, som är ett mycket effektivt verktyg.

Ängshyddan blev en miljöcertifierad förskola i december 2011. Temat som vi arbetar med är Livsstil & hälsa, där vi fokuserar på tre olika områden, Rytmisk Rörelseträning, Mulle & Knytte samt Uteaktiviteter/Avslappning-lugn och ro.  Dessa tre områden förnyas med tiden och med jämna mellanrum lämnar Ängshyddans Förskola in en ny handlingsplan till HRS som beskriver förskolans planerade pedagogiska arbete inom temat.

Grön Flagg är väldigt uppskattat av både pedagoger och barn.  Tänket följer med oss från morgon till kväll och barnen blir oerhört uppmärksamma och ifrågasättande.

Läs vidare om arbetet med Grön flagg på Ängshyddans Förskola här.