Under våren har barngruppen fått möjlighet att prova på barnyoga. Pedagoger har genomgått kurs hos Lisa Ekenberg, Barn- och ungdomsyogalärare, och ställt i ordning ett lugnt rum.

 I ett av målen i vårt Grön flagg arbete har varit att tagit fram ett lugnt rum för avkoppling och yoga.
Yoga för barn bidrar till ökat självförtroende, bättre sömn, ett större lugn och ökad koncentrationsförmåga.

IMG_0835Barnen börjar med andningsövningar speciellt framtagna för barn, pedagogerna beskriver momenten på ett sätt som är lätt för barnen att associera till. Pedagogerna inleder därefter en uppvärmning på liknande sätt och fortsätter med en yogabarnsaga.

 

 

IMG_0838Med hjälp av sagans värld ger de sig ut på äventyr. Yogastunden avrundas med en kattsträckning och avslutas med andningsövningar.
Alla barn får ta del av lugna rummet varje vecka och det är mycket uppskattat av barnen.