”Syftet med  Skolinspektionens är att regelbundet granska all skolverksamhet i hela landet. Det kallas regelbunden tillsyn. Förskoleenkätens frågor utgår ifrån de bedömningsområden som den regelbundna tillsynen är inriktad på. Bedömningsområdena utgår i sin tur från skollagen och läroplan gällande förskolan. Enkätfrågorna inriktas särskilt på områden som kan vara svårt att få information om från andra källor”image

Vi låter bilden tala för sig själv… ?